VESIOSUUSKUNNAT

VESIHUOLTOHANKKEIDEN TOTEUTUKSESSA MUKANA

Hankkeen esiselvitys
Osuuskunnan perustaminen
Rakentamishankkeen rakennuttamistehtävät
Maankäyttösopimusten teko

VESIOSUUSKUNNAN ISÄNNÖINTI

yleinen neuvonta: kotisivujen ylläpito,
puhelinneuvonta ym.
* kokousten järjestäminen
* kirjanpidon järjestäminen
* kustannusten seuranta ja hallinta
* budjetin laadinta
* sopimusten tekeminen:
- veden osto/myynti
- sähkö
   • jäsentiedotteiden järjestäminen

 

©2019 MJK Vesitekniikka Oy - MMD Networks Oy