Rakennus-/ Rakennesuunnittelua

Suunnittelen asiakkaan tarpeiden mukaan asuin- ja lomarakennukset, peruskorjaukset, laajennukset sekä teollisuus- ja talousrakennukset. Suunnittelussa käytän Cads-ohjelmistoa ja mitoituksissa DOF-mitoitusohjelmaa.

Vuosien kokemus rakennushankkeissa on antanut laaja-alaista käytännön näkemystä erilaisten projektien suunnitteluun ja toteutukseen. Hoidan myös tarvittaessa rakennusprojektiin liittyvät hakemukset, täydentävien suunnitelmien laadinnan ja vastaavan työnjohtajan tehtävät.

Linkki:

Mikkelin rakennusvalvonta

Yksityisille kiinteistön omistajille: Valtioneuvoston asettaman talousjätevesien käsittelyä koskevan asetuksen mukaisten jätevesiselvityksien ja –suunnitelmien laadinta

©2019 MJK Vesitekniikka Oy - MMD Networks Oy